Menu
Göteborgs Coachingcenter

Företagscoaching

Företagscoaching

Syftet med företagscoaching är flerfaldigt: organisationsutveckling inom humankapitalet där vi tillsammans med er genomför förbättrande åtgärder inom företagskulturen. Vi tar helhetsgrepp kring gruppbeteende, varje medarbetares inneboende förmåga att bidra till ett organisatoriskt hållbart arbetssätt samt ledarskap på chefsnivå. Ett bra resultat bygger på välmående vilket ökar förutsättningen för god prestation.

  • Coachen frigör individens och gruppens potential genom att lyfta fram styrkor och möjligheter.
  • Coachen synliggör individens och gruppens normer.
  • Coachen väcker individens och gruppens drivkrafter och motivation. 
  • Coachen jobbar tillsammans med individen och gruppen kring deras välmående och kopplar samman prestation  med företagets mål.

Vi som erfarna företagsledare och chefer vet att chefsskapet ibland kan kännas ensamt då möjligheten till bolla tankar är ytterst begränsat.  I chefscoaching kan vi till hjälpa till med förändringsarbete, övergripande organisationsutveckling eller att utveckla ditt uttalade ansvarsområde inom ledarskap. 

Vi menar att varje individ oavsett titel eller hierarkisk nivå har en personlig förmåga (medarbetarcoaching, grupp coaching eller team coaching) att i varje unik situation leda gruppens arbete framåt med sin personlighet och kunskap. 

Företagscoaching
Back to Top