Menu
Göteborgs Coachingcenter

livscoaching

Livscoaching

Kort sammanfattat innebär livscoaching personlig utveckling. Syftet med coaching är allmänt lärande, personlig utveckling och frigörandet av en individs potential. Att definiera vilka mål man har och hur man ska nå dem. Att skapa de bästa förutsättningarna för att man ska kunna prestera sitt allra bästa i den riktning och med de mål i sikte som är viktiga för individen.

Att göra individen medveten om både sina styrkor och utmaningar för att den ska kunna hitta sin unika väg i livet.

I dagens samhälle drivs vi människor många gånger av ett inneboende behov av att lära oss nytt, att utvecklas som individer och se livet ur nya perspektiv. Vi drivs ofta av en längtan till något och det skapar vår drivkraft och motivation att nå dit vi vill. Människors längtan, öppenhet och nyfikenhet – våra visioner och drömmar gör att vi söker kunskap, nya insikter om oss själva och vår omvärld. Vår vilja till förändring och vår motivation att nå våra mål tar oss framåt längs nya vägar. 

 • Under livets gång utvecklas vi kontinuerligt. 
 • Ibland vill vi satsa på en dröm och ändra kurs totalt.
 • Vi ställs inför situationer och utmaningar vi inte alltid vet hur vi ska hantera.
 • Många av oss står någon gång inför en livskris som styr oss i en annan riktning än tänkt.

För att utvecklas behöver vi få samtala, reflektera, stanna upp och känna efter, dela våra tankar och skapa nya perspektiv för att lära oss mer om oss själva och andra.

Med en livscoach som samarbetspartner får du en personlig coach, samtalscoach och mental coach med på din unika utvecklingsresa.

Vad gör en livscoach och hur fungerar det?

En livscoach hjälper dig att utvecklas som människa – tillsammans arbetar vi för att skapa nytt lärande, motivation och nya perspektiv som hjälper dig framåt i livet – en livscoach kan hjälpa dig att göra de förändringar som krävs för att nå dina mål. Ibland behöver man lite vägledning och perspektiv från någon som står utanför ens situation, en opartisk observatör som vi kan basera objektiva beslut på. En bra livscoach har erfarenhet, relevant utbildning och gedigen kunskap inom ett antal områden.

I processen jobbar coachen tillsammans med dig för att:

 • Frigöra din potential genom att lyfta fram styrkor och möjligheter
 • Synliggöra dina inre kunskaper och värderingar
 • Väcka dina inre drivkrafter och din motivation
 • Skapa och sortera dina mål och etablera en väg för handling
 • Ge dig nya verktyg för att du ska kunna överkomma utmaningar i livet
 • Skapa lärande för självinsikt
 • Möjliggöra upptäckten av nya dimensioner i livet och utvecklas till nästa nivå
 • Du ska kunna nå en ökad tillfredsställelse och meningsfullhet i livet
 • Skapa större tillit till dina egna förmågor

I egenskap av livscoach hjälper vi dig att utvecklas som människa – tillsammans arbetar vi för att skapa nytt lärande, motivation och nya perspektiv som hjälper dig framåt i livet. Vi kan bidra med ett helikopterseende och ett övergripande perspektiv på din situation vilket gör att vi lättare kan se vart du behöver stöd för att nå de resultat du vill uppnå.

Med coachens hjälp skapas struktur och tydlighet i dina frågeställningar och målsättningar. Tillsammans kommer vi fram till vad du vill uppnå och sedan sätter vi en agenda och gör en handlingsplan utifrån dina mål så att du kan fatta välgrundade och positiva beslut om nästa steg i ditt liv.

Fördelar med livscoaching

Coaching hjälper dig att bena ut vad som är viktigt för dig, vilka mål du har för framtiden och hur du ska nå dessa mål. Med hjälp av en coach kan du bland annat:

 • Få större självinsikt
 • Sätta upp mål och skapa en plan för att nå dina mål
 • Skapa bättre och starkare relationer med familj, vänner och kollegor
 • Få ökat självförtroende och bli mer självständig

Tillsammans identifierar vi vad som håller dig tillbaka och hjälper dig att hitta lösningar som kommer att gynna dig och hjälpa dig att med tillförsikt röra dig mot ditt mål.

Fördelar med livscoaching

Områden inom livscoaching

En livscoach hjälper dig att upptäcka din potential, tydliggöra dina mål och hur du på bästa sätt når dina mål, samt hjälper till med att identifiera områden du bör fokusera på i din utveckling.

Inom livscoaching ligger fokus på hur du upplever din livssituation här och nu och din syn på framtiden.

Till skillnad från terapi (som ofta handlar om det förflutna och problem kopplade till tidigare upplevelser) så fokuserar en livscoach på vart du är just nu i livet och i vilken riktning du vill gå.

Vad kan coaching hjälpa dig med?

Mycket av dagens coaching handlar om att hitta en balans mellan olika områden i livet, eller livspusslet som det också brukar kallas för. Det är inte möjligt, eller önskvärt, att ge hundra procent hela tiden i alla situationer.

Livet handlar i mångt och mycket om att prioritera och fokusera på det som är viktigt.

För att hitta en balans mellan de olika delarna i livet är det viktigt att ställa rätt frågor och fundera på vad som är viktigt för just dig.

Vanliga områden att fundera kring inom livscoaching kan vara:

 • Familj, vänner och relationer
 • Hälsa
 • Karriär
 • Ekonomi
 • Fritid & intressen

Genom att fokusera på din nuvarande situation och vad du vill uppnå skapar vi tillsammans en plan för de förändringar som måste till för att du ska utvecklas och bli bättre inom de områden som är viktiga för dig.

Så här går det till

Vi börjar med att boka in ett kostnadsfritt samtal på 30 minuter där vi tillsammans går igenom vilka behov du har och vad du vill ha hjälp med. Utifrån vårt samtal lägger vid sedan upp en handlingsplan för hur vi tillsammans ska arbeta för att uppnå de målen som du har satt.

Som coach ska vi vara en samtalspartner som vågar utmana dig på en lagom nivå för att du ska nå dina mål och vårt samarbete vilar på en gemensam relation som bygger på ömsesidig respekt, tillit och mod från båda hållen. För att uppnå ett bra resultat inom alla typer av coaching krävs det ett ömsesidigt ansvarstagande och en förståelse för att du och din coach samarbetar och spelar i samma lag där det gemensamma målet är din personliga utveckling.

Verktygen vi använder för att du ska nå dina mål baseras på din situation och dina behov. Det kan vara alltifrån övningar i mindfulness, samtal och olika typer av strategier. Vi låser oss inte fast vid en typ av lösning utan arbetar med de lösningar som passar för just dig.

Livscoaching Göteborg

 • Har du svårt att få livspusslet att gå ihop?
 • Står du inför ett vägskäl och behöver hjälp att sortera dina tankar?
 • Vill du ha hjälp att hitta din väg framåt i livet?
 • Vill du ha stöd i att hitta vägar att må bra och hitta balans i tillvaron?

Vi möter dig där du befinner dig i livet och tillsammans utforskar vi vart du vill nå. Vi tittar på din situation här och nu, din inneboende längtan och vart du vill komma framåt i livet – allt för att hitta din väg till välmående och hälsa. Tillsammans skapar vi din väg till större motivation, tillfredsställelse och lustfylldhet i livet. 

Med oss som personliga coacher skapar vi en relation präglad av tillit där vi jobbar som ett team mot att du ska hitta och ta vara på det bästa hos dig själv och skapa ett för dig meningsfullt liv.

Vi använder oss av de vägar, miljöer och metoder som hjälper dig bäst; samtal, mindfulness, problemlösningsstrategier, övningar med mera som bringar klarhet och insikt. Hela du står i centrum då kropp, själ, känslor och tankar hänger ihop. Tillsammans sätter vi agendan för vad vi åstadkommer. Alltid utifrån dina behov och där du befinner dig! 

Vi möts på plats i en avslappnande och lugn miljö med naturen i direkt närhet, på en avkopplande promenad i den miljö du väljer, eller vid en rogivande brasa intill braskaminen.

Föredrar du livscoaching online så finns det möjlighet till detta via Zoom där vi blir din personliga coach online.

Back to Top