Menu
Göteborgs Coachingcenter

Mentorskap

Mentorskap

Vad gör en mentor?

 • Mentorn är en personlig rådgivare. 
 • Mentorn ger, råd, stöd och vägledning.
 • Mentorn utvecklar och inspirerar.

Vad betyder mentorskap?

Mentorskap är ett urgammalt, och därmed väl utvecklat, dialogbaserat problemlösande arbetssätt där du som individ skaffar dig en rådgivare som i samtal hjälper dig i din livssituation utifrån sin kunskap, förståelse och erfarenhet.

Ursprung

Ordet Mentor härstammar från den grekiska mytologin och berättelsen om Odysseus. I det antika eposet Odysséen gav sig Odysseus iväg för att kämpa i det Trojanska kriget och lämnade över ansvaret för sin son till en god vän som hette just Mentor. Ordet mentor har över tid kommit att förknippas med lärare eller rådgivare och historiskt sett har det ofta varit en äldre, mer erfaren person, som hjälper en yngre person med sin utveckling.

Mentorskap idag handlar om att skaffa sig en personlig rådgivare (en mentor) och är en metod för kompetensutveckling och kunskapsutbyte mellan mentorn och individen (ibland kallad för adept).

Syfte

Syftet med mentorskap är att du bättre ska kunna nå positiva förändringar i ditt liv utifrån din personlighet, dina värderingar och mål. Mentorn hjälper dig med problemlösning och utveckling och ger dig stöd, vägledning och råd utifrån sin erfarenhet. Är du en person som vill utvecklas professionellt och bli mer framgångsrik i din yrkesroll eller ta nästa steg i karriären kan mentorskapet vara rätt metod för dig.

Styrkan med mentorskapet är att du kan utvecklas och inspireras genom att få nya kunskaper och insikter. Det leder till att du får större insikt och förståelse kring dina behov och din egen vilja – viljan att nå högre personlig utveckling.

Varför anlita en mentor för företag – Hur gynnar det arbetsgivaren?

Mentor, senior rådgivare eller vägledare är olika benämningar på samma sak. Termen du känner igen är troligen den som används på just din arbetsplats. Det är lätt att se hur mentorskapet kan gynna arbetsgivarens intressen, bland annat genom att mentorn inspirerar anställda till högre prestationer, men det är också ett effektivt sätt för individen att utvecklas.

Ett mentorskap är ett sätt att inspirera och få människor att komma tillrätta i sin yrkesroll, exempelvis som chef, eller hitta en ny roll i sitt yrke.

Mentorskapet utvecklar inte bara individen på en arbetsplats, det utvecklar ofta även teamet som personen arbetar i där övriga medarbetare får vara med och skörda frukterna av mentorskapet. Ett mentorskap kan därför ses som en form av verksamhetsutveckling.

Om du som arbetsgivare vill utnyttja mentorskap i din verksamhet är du välkommen att kontakta oss på Göteborgs Coachingcenter. Vi hjälper vid behov till med att ta fram ett mentorskapsprogram med rutiner för hur mentorskapet ska fungera.

Mentorskapets fyra fördelar för arbetsgivaren

 • Mentorskapet på arbetsplatsen utvecklar samtidigt ledarens/medarbetarens hela organisation. 
 • Organisationen gynnas direkt av mentorskapets fördelar då det kan ses som en form av övergripande verksamhetskonsultation. 
 • Mentorns råd och vägledning kan direkt kopplas till en gynnsam effekt för företagets hela organisationsutveckling.
 • Företaget får via ledaren/medarbetaren nya infallsvinklar. Infallsvinklar från mentorns givna input från andra människor, verksamheter, branscher och världar.

Varför ska du välja oss som din mentor?

Vi hjälper dig att hitta ditt genuina sätt, utifrån dina värderingar, din personlighet och dina mål vilket skapar förutsättningar för lärande om dig själv. 

Den ökade självkännedomen är en av nycklarna för din fortsatta personliga och yrkesmässiga utveckling vilket underlättar din strävan att omsätta dina drömmar och målsättningar till verklighet. 

 • Behöver du stöd i att synliggöra dina känslor, tankar, värderingar, beteenden och styrkor?
 • Styrs du av dina egna värderingar eller agerar du utifrån andras åsikter och handlingar? 
 • Behöver du stöd att hitta arbetssätt som passar just dig?
 • Har du upplevt frågan vad du vill med livet, och/eller ifrågasätter du ditt yrkesval?
 • Behöver du utvecklas och få fler verktyg i din gärning som coach eller mentor?

Vi hör vad du berättar för oss och vi lyssnar in din situation utifrån varje unikt samtalstillfälle. Vår roll som mentorer är därmed att inspirera, utveckla och utmana dig både i din yrkesroll och samtidigt på ett personligt plan. Våra frågor kommer att skapa nya tankar och tankesätt hos dig vilka ger dig nya infallsvinklar, nya perspektiv på din nutida situation.

 • Mentorskap kan vara i ett enskilt samtal en gång.
 • Mentorskap kan sträcka sig över lång tid. 

Ju längre tid du har med oss som mentorer desto mer kan vi hjälpa dig allt mer i takt med att vi utvecklar en djupare förståelse för den du är, vilken situation du är i just nu samt vart vill du nå. Det längsta mentorskapet jag (Johan) har haft med samma person hittills är 3,5 år och jag är både stolt och ödmjuk över vad vi åstadkommit tillsammans. Vi har skrattat ihop, vi har kämpat ihop, vi har gråtit av lycka ihop när h*n nått delmålen som uttalades första gången vi pratade.

Vi hjälper:

 • Företag med deras chefer och medarbetare 
 • Privatpersoner
 • Dig som själv arbetar som coach eller mentor

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att påbörja, genomföra och slutföra den önskade utvecklingskurvan hos varje person oavsett om målet är att få nytt arbete, hitta din roll i ditt jobb, att vara chefsstöd för dig eller utvecklas vidare som coach eller mentor. Ibland är det att sortera och finna prioriteringar som löser upp tillvaron, ibland är det att ge dig insikt över att ta ett visst beslut.

Är du villig att satsa tid och engagemang så är vi redo att bidra med erfarenhet, råd och utvecklande frågor som tar dig mot framtidens mål.

Ett mentorskap ska inte förväxlas med en utbildning eller utbildningsprogram. Mentorskapet utgår från individens vardag och vilket stöd som behövs för stunden för att kunna utvecklas. Att arbeta tillsammans med en mentor innebär ett individanpassat lärande med fokus på utveckling och de mål man har satt upp.

Mentorskapet är 100% individanpassat och utgår från ditt behov och din ambitionsnivå. Vi är både svensktalande och engelsktalande (we also speak english fluently). Ditt mentorskap på plats i Göteborg och Borås, mentorskap på telefon eller mentorskap online gör oss till den närmaste mentorn var du än bor i världen.  Välkommen/Welcome

 

Back to Top