Menu
Göteborgs Coachingcenter

Personlig utveckling

Personlig utveckling

Under hela vårt liv utvecklas vi som individer och människor medvetet och omedvetet genom livets erfarenheter. 

Ibland är det lätt att fastna i det gamla, det som varit och inte komma vidare för egen maskin i livet. Vi längtar någonstans där vi inte är, vill uppnå något annat, leva våra liv på ett annat sätt, eller så behöver vi komma i kontakt med sidor hos oss själva som vi inte utvecklat tidigare av olika anledningar. 

Personlig utveckling syftar till att vi ska:

  • hitta oss själva och bli våra autentiska jag.
  • känna oss hemma i oss själva och trivas med oss själva.
  • veta vad vi vill, vart vi vill i tillvaron. 
  • veta hur vi ska ta hand om oss själva för att må bra och nå dit vi vill i livet. 

Vad är personlig utveckling?

Du känner säkert till att personlig utveckling handlar om att bli den bästa versionen av sig själv. Att fokusera på din personliga utveckling är ett av de bästa besluten du kan ta, men också en av de mest utmanande på så sätt att du behöver titta på dig själv på djupet och ur olika perspektiv – både på det som är bra och det som kanske kan uppfattas som mindre bra. 

Det handlar om att :

  • växa och lämna det som inte gynnar dig bakom.
  • att kunna leva här och nu.
  • veta vart du vill framåt utan att stoppas av gamla mönster. 
  • se sig själv i nya perspektiv. 
  • att våga förändra det du kan förändra.
  • acceptera hela dig själv och det du inte kan förändra. 

Personlig utveckling är en process som sker över lång tid. Väljer du att jobba med din personliga utveckling styr du processen medvetet framåt och blir medskapande till din egen nutid och framtid. Det finns många olika vägar att gå och vi har alla våra olika rätt för att nå personlig utveckling. 

Vilka vägar finns till personlig utveckling?

Du kanske vill gå en kurs i personlig utveckling på något tema som kan gynna just dig, du kanske anlitar en mentor eller en coach privat, din arbetsplats kanske jobbar med en coach eller mentor som bidrar både till din personliga utveckling likaväl som verksamhetens utveckling. Ja vägarna som finns tillgängliga är många och möjligheterna till utforskande kring vad som passar dig oändliga. Det är helt enkelt bara att starta sin resa någonstans och sedan pröva sig fram och se det som ett livslång och utvecklande lärande som tillför ovärderligt värde till livet. 

Vi erbjuder personlig utveckling på plats i Göteborg och i Borås, personlig utveckling på telefon samt personlig utveckling online. Hos oss kan du nå personlig utveckling med livscoaching, teamcoaching och mentorskap. Vi erbjuder även koncepten “kreativ coaching” samt “kombo coaching” vilka skapar möjlighet till systematisk personlig utveckling med ett helhetstänk.  I “kreativ coaching” väger vi in hela dig då vi jobbar med de tre hörnstenarna mind – body – soul, d v s utveckling på människans alla plan. I “kombo coaching” får du träffa både en coach och en mentor som kan hjälpa dig att maximera din utveckling både privat och i yrkeslivet.

Du kan träffa oss vid enstaka tillfällen eller över tid. Ju längre tid du har med oss desto mer kan vi hjälpa dig allt mer i takt med att vi utvecklar en djupare förståelse för den du är, vilken situation du är i just nu samt vart vill du nå. Vi använder oss av de vägar, miljöer och metoder som hjälper dig bäst; samtal, mindfulness, problemlösningsstrategier, övningar som bringar klarhet och insikt m m. Tillsammans sätter vi agendan för vad vi åstadkommer. Alltid utifrån dina behov och där du befinner dig!

Back to Top