Menu
Göteborgs Coachingcenter

Rekrytering

Vår rekryteringstjänst

Har du svårt att hitta rätt personal till rätt tjänst? Vår rekryteringstjänst grundar sig på etablerade modeller som vi har utvecklat med nya tankesätt.

Att nå nya stjärnor kräver oftast nya angreppssätt, detsamma gäller måluppfyllelse, nyckeltalsmål, varumärkeskontext o s v. 

I våra egna verksamheter har vi rekryterat utifrån denna modell under flera år. De enastående resultaten har lett till att vi nu vill erbjuda andra företag och aktörer samma möjlighet till lyckad och framgångsrik rekrytering.

Vi säljer vår kunskap och vårt förtroende, därför kan vi bekräfta att det vi gör har fungerat, och fungerar över tid.

Vi hjälper statliga myndigheter, kommunala verksamheter och näringslivets vinstkrävande bolag.

Vår erfarenhet och passion – din nyckel att nå utanför boxen.

Hur rekryterar vi?

Skillnaden är att vi lägger till nya dimensioner till de redan traditionella sätten att arbeta inom rekrytering.

De nya dimensionerna är en högst essentiell del för att få veta om, var, hur och hur länge en person gör positiv skillnad hos dig. Nedan följer ett axplock av det nya i vår rekryteringsmodell.

För det första kopplar vi medarbetarens motivation på kort och lång sikt till den roll eller funktion företaget efterfrågar.

För det andra beaktar vi tidsaspekten i anställningen kopplat till personlighet på ett nytt sätt.

För det tredje hjälper vi bolaget att identifiera sitt behov med grund i vår modell.

Vi har erfarenheten, vi har förståelsen och vi har passionen att bidra till företags och organisationers utveckling i positiv riktning. 

Back to Top