Menu
Göteborgs coachingcenter

Coaching & Mentorskap

Coaching

Coaching innebär allmänt lärande och personlig utveckling enskilt och/eller i grupp. Att definiera vilka mål man har och hur man ska nå dem. Att skapa förutsättningar för att man ska kunna prestera sitt allra bästa i den riktning och med de mål i sikte som är viktiga för individen/gruppen.

Vi arbetar med både privatpersoner och företag. Kontakta oss på telefon eller via vårt kontaktformulär på hemsidan.

Mentor

Mentorns erfarenhet knyts till din verklighet. Mentorskapet utgår från din nuvarande position och ditt läge och därifrån tar vi avstamp för att nå dit du siktar. Mentorskapet baseras på mentorns personliga erfarenheter från chefsskap och ledarroller – med erfarenheten som kunskapsbas stöder mentorn dig i din aktuella situation avseende arbetsuppgifter eller den organisationskultur du är en del av.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och hjälp.

Vad vi erbjuder?

Vi erbjuder coaching & mentorskap (alla samtal sker under sekretess):

För dig privat som vill utvecklas mer som person, hitta lösningar i vardagen, hitta nya vägar i livet eller kanske genomföra dina drömmar.

För dig som är ledare och chef och vill bli tydligare i ditt ledarskap samt utvecklas i din roll för att du och ditt team ska ska kunna prestera ert bästa tillsammans samt nå organisationens mål.

För dig som är ny i din ledar-/chefsroll och som vill få bästa förutsättningarna att skapa ett gott  ledarskap. Vi fokuserar på dina personliga styrkor och ditt sätt att hantera olika situationer och utmaningar tillsammans för att under trygga former låta ditt personliga ledarskap växa fram. 

För dig som ska starta en ny karriär, för enskilda medarbetare eller för teamet inom en organisation som vill utvecklas vidare för att nå sin potential, må bättre och prestera bättre. 

För dig som vill fokusera på din hälsa för att må bättre. Vi tittar på kost, träning, stresshantering och vila/återhämtning för att tillsammans hitta vägar som kan fungera för dig i din vardag.

Välkommen att kontakta oss idag så kan vi hjälpa dig med idéer och tillsammans hitta den absolut bästa lösningen för din framtid.

Så här går det till

Du kontaktar oss och berättar om dina behov och det du behöver hjälp med. Med grund i detta planerar vi hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med dina önskemål.

Under kommande samarbete och samtal tydliggör vi dina/era mål och skapar handlingsplaner för att nå målen. Vi samarbetar med fokus på utveckling och den väg mot mål och prestation som passar just dig och/eller ditt team bäst. 

I coachingen såväl som mentorskapet arbetar vi tillsammans som samtalspartners med ett gemensamt ansvar att bygga en relation som kännetecknas av tillit, ömsesidig respekt och mod. Mod krävs från båda håll – från coachen/mentorn att våga utmana på lagom nivå i relation till din trygghetszon, från dig att våga utmana dig själv och testa nya vägar. I egenskap av coacher har vi tillit till att du har kapacitet att finna dina egna svar och utveckla dig med vårt stöd och i vår process. Vi samarbetar i “samma lag” mot ditt bästa så att säga. Både coachens, mentorns och ditt ansvar och engagemang avgör hur lyckad coachingen blir. 

Vi använder oss av de vägar, miljöer och metoder som hjälper dig bäst; samtal, mindfulness, problemlösningsstrategier, övningar som bringar klarhet och insikt. Tillsammans sätter vi agendan för vad vi åstadkommer. Alltid utifrån dina behov och där du befinner dig!

I gruppen fungerar coachingen enligt samma principer men i stället fokuserar vi på gruppen, individerna i gruppen och de mål som gruppen och organisationen har samt hur vi ska utforma vår väg fram till målen för att nå dit.

Mentorskapet kan även belysa hur det interna spelet i organisationen och nätverket fungerar och har betydelse. Oavsett om du behöver hjälp och stöttning i din yrkesroll, ett bollblank i det dagliga yrkeslivet eller hjälp med att utveckla ditt ledarskap och/eller chefsskap finns vi för dig. Typiska ämnen som ett mentorssamtal kan fokusera på är stress, kriser, arbetsrelationer och arbetsklimat, personalfrågor, eget ansvar, ledarskap, chefsskap, arbetssituation versus personlighet. Vi utgår från dina behov samtidigt som du kan nyttja våra styrkor och erfarenheter.

Back to Top