Menu
Göteborgs Coachingcenter

Ledarskap

Empatiskt Ledarskap

Vad börjar det empatiska ledarskapet med tror du? 

Det empatiska ledarskapet handlar om att få vår omgivning att prestera sitt bästa utifrån rådande omständigheter genom att främja delaktighet, engagemang och eget-ansvar hos alla att göra sitt bästa. I det ingår allt från att lyssna in och stötta individer till att skapa en genuin vilja att förstå, snarare än att höra för att bemöta informationen.

Empatiskt ledarskap utgår från att vi alla är olika. Nyckelordet är därför att se styrkor med individers olikheter.  Individer med olika personligheter, förmågor och kunskaper får inte möjlighet att arbeta utifrån sina styrkor om alla behandlas lika.

I denna föreläsning diskuterar vi det empatiska ledarskapet från olika perspektiv samt med grund i våra egna erfarenheter som ledare och chefer. Vi presenterar även verktyg för att skapa förutsättning för er att omsätta det empatiska ledarskapet från teori till praktik i den dagliga verksamheten.

Back to Top